Jobs

Join our star team, we have SPACE for you!

We are looking for a colleague who uses common sense, acts independently and responsibly, and will fit into our friendly, space-pervaded environment.

Project manager

Main responsibilities/assignments:

 • Supporting projects on all activities related to project cost, schedule and risk, project management processes and administrative functions, internal and external reporting. This includes work breakdown structure, financial matters, scheduling, configuration, documentation, progress control, geographical return and general project administration.
 • Supporting the preparation, procurement and monitoring of complex procurement actions, from tendering to closure of contract, and for management, financial and planning aspects.
 • Supporting negotiations with industrial contractors, and supporting the project team in various programmatic aspects and provide the necessary elements for management decision-making.
 • Preparing, maintaining and reporting on cost-at-completion status, including annual cost plans and workforce planning, identifying potential problem areas and proposing remedial action.
 • Supporting project reviews. Participation in technical projects meetings.
 • Preparation and negotiation of CCN if necessary.

Required technical skills/competences:

 • Bachelor’s Degree in engineering or relevant discipline.
 • Experience in the application of project management, project control principles and advanced project control techniques are essential.
 • The ability to summarize complex information and having the ability to prepare reports, dashboards and KPIs.
 • The position will be involved in several projects simultaneously, hence good planning, prioritization and interpersonal skills are key soft skills.
 • Knowledge and/or understanding of space systems architecture and engineering experience in a project or programme will be an asset.
 • Ability to plan, schedule, coordinate and solve problems effectively.
 • Teamwork skills.

A professional level of the English language (oral and written) is required. Other European languages are beneficial but not necessary.

We value previous experience with ESA projects and ECSS standards.

Konstruktér

Co tě čeká

 • Návrh designu dle zadaných požadavků.
 • Tvorba a úprava stávající dokumentace včetně výkresové dokumentace (product tree, definition file, ECO, Interface Control Documents (ICD), mechanical design description, mass budget report).
 • Zajištění kvality vlastního návrhu – podpora externí výroby, komunikace s dodavatelem, přítomnost u montáže.
 • Spolupráce v týmu dalších konstruktérů a výpočtářů pro splnění zadaného cíle.
 • Kontrola designu a výkresů kolegů pro eliminaci chyb.
 • Vytvoření a aktualizování kusovníku.
 • Reportování v anglickém jazyce.
 • Účast na schůzkách se zákazníky a dodavateli (převážně v angličtině).

 

Co od tebe očekáváme

 • Minimálně bakalářské vzdělání ve strojním oboru.
 • Výhodou je zkušenost na pozici konstruktéra ve vesmírném/automobilovém sektoru; alternativně v karbonových konstrukcích.
 • Zkušenost s CAD softwarem Siemens NX.
 • Zkušenost se čtením, interpretací u používáním dokumentů a výkresů připravených projektovým oddělením
 • Schopnost efektivně plánovat, koordinovat a řešit problémy.
 • Zvládnutí plnění více úkolů naráz, učení se novým věcem, práce pod tlakem, konzistentního plnění termínů.
 • Dobrá spolupráce s týmem kolegů.
 • Ovládání anglického jazyka slovem i písmem.

Technical Director

Main responsibilities/assignments:

 • Technical Leadership: Provide strategic technical leadership, vision, and guidance to ensure that the company remains at the forefront of space innovation.
 • R&D Strategy: Develop and implement research and development strategies that align with the company’s goals and objectives.
 • Team Management: Lead and mentor a multidisciplinary team of engineers, scientists, and technical professionals, fostering a culture of innovation, collaboration, and excellence.
 • Technology Assessment: Identify emerging technologies and trends in the space industry and assess their potential for integration into our projects.
 • Regulatory Compliance: Ensure that all space projects adhere to relevant industry standards, safety regulations, and compliance requirements.
 • Budget and Resource Management: Manage the technical department’s budget effectively, allocate resources efficiently, and control costs to meet financial goals.
 • Cross-functional Collaboration: Collaborate with other departments, including manufacturing, operations, and business development, to drive the successful execution of projects and achieve business objectives.
 • Risk Management: Identify technical risks and develop mitigation strategies to minimize project disruptions.
 • Continuous Improvement: Foster a culture of continuous improvement within the technical department, implementing best practices, and optimizing processes.

Required technical skills/competences:

 • A Bachelor’s degree in Aerospace Engineering, Mechanical Engineering, or a related field (Master’s or Ph.D. preferred).
 • Proven experience (typically 10+ years) in the space industry, with a track record of technical leadership and project management.
 • Strong knowledge of space technologies, industry trends, and ESA standards.
 • Exceptional problem-solving skills and the ability to lead technical teams to innovative solutions.
 • Excellent communication and interpersonal skills to collaborate effectively with cross-functional teams and external partners.
 • Strong organizational and project management abilities.
 • Proficiency in relevant software and tools used in aerospace design and analysis.

A professional level of the English language (oral and written) is required. Other European languages are beneficial but not necessary.

We value previous experience with ESA projects and ECSS standards.

Send us your CV

Choose fileNo file chosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, png, pdf. Max. file size: 2 MB

CZ CZ