Spacecraft mission

Projekt Small Spacecraft Mission Service

Běžící projekt

Největším projektem, na kterém se S.A.B. Aerospace v současné době podílí, je vývoj nového dispenseru do vrchní části rakety Vega (Vega-C). Jedná se o unikátní konstrukci, která umožňuje přepravovat až šestnáct satelitů najednou a zpřístupňuje tak vesmír institucím, které si nemohou dovolit vyslat do kosmu vlastní raketu.

Vega je čtyřstupňová evropská raketa, která pravidelně vynáší na oběžnou dráhu Země malé vědecké družice z kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Od zahájení svého provozu roku 2012 už podnikla dvanáct cest na oběžnou dráhu a během většiny misí na ni dopravila pouze jeden satelit.

O to, aby mohla od roku 2019 vynášet do vesmíru až šestnáct satelitů zároveň, se postará nová konstrukce nosiče satelitů, neboli dispenser, v horní části rakety, na jehož vývoji se podílí i S.A.B. Aerospace. Zásluhou tohoto vylepšení se stane vyslání vlastního malého satelitu (tzv. CubeSat) do kosmu dostupné pro řadu institucí, firem a univerzit, které by si ho jinak z finančních důvodů nemohly dovolit.

Díky tomu, že se naše společnost podílí na vývoji dispenseru, se stává Česká republika jednou ze sedmi zemí, které mohou rozhodovat o tom, jak bude raketa Vega využívána. Bez přehánění tedy lze říci, že tímto projektem otevírá S.A.B. Aerospace naší zemi cestu do vesmíru.

 

Zpět nahoru