Segmentový clamp band

Projekt Vývoj segmentového clamp bandu

Běžící projekt

Hlavním cílem projektu je realizace experimentálního vývoje a získání nových znalostí potřebných pro vývoj segmentového Clamp Bandu. Funkcí Clamp Bandu je pevné spojení dvou klínových přírub, z nichž jedna je zpravidla součástí satelitu a druhá je součástí pozemního integračního zařízení. Clamp Bandy jsou využívány především při montáži satelitů, při jejich manipulaci a testování. Vyvíjený Clam Band bude modulární a tím kompatibilní s širokou škálou zařízení a vhodný pro využití ve všech fázích integrace vesmírných satelitů nebo vybraných částí nosičů.

Výsledkem projektu experimentálního vývoje bude prototyp segmentového Clamp Bandu. Předmět řešení a jeho výsledky jsou chráněny obchodním tajemstvím.

Předpokládáme úspěšné dokončení projektu do půlky roku 2020.

Na realizaci projektu získala naše společnost příspěvek z prostředků Evropské unie, prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Aplikace, výzva IV., pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012268.

Zpět nahoru