Plato

Projekt Plato

Běžící projekt

Plato je plánovaná mise Evropské vesmírné agentury, jejímž úkolem bude objevování a výzkum planet podobných Zemi. Kromě toho by měl projekt přinést i nové informace o vlastnostech, vnitřní stavbě a vývoji pozorovaných hvězd.

Projekt Plato (celým názvem Planetary Transits and Oscillations of Stars) se bude zabývat hledáním nových exoplanet, což jsou planety mimo naši sluneční soustavu. Jeho cílem bude zejména pozorování kamenných planet zemského typu, které se nacházejí v obyvatelné zóně své hvězdné soustavy.

Po svém plánovaném vypuštění roku 2026 podnikne teleskop Plato cestu do vzdálenosti 1,5 miliónů kilometrů od Země. Z tohoto místa bude 26 kamerami sledovat tisíce hvězd a monitorovat pravidelné poklesy jejich jasnosti, které jsou způsobeny obíhajícími exoplanetami. Jelikož jsou změny v intenzitě záření hvězdy při jejím zakrytí exoplanetou velmi malé, jsou při výrobě teleskopu kladeny mimořádně vysoké nároky na přesnost všech jeho komponent.

Kromě toho bude teleskop provádět i měření seizmických oscilací vybraných hvězd, a to především takových, kolem kterých obíhají exoplanety. Na základě těchto měření je možné s vysokou přesností určit například věk hvězdy nebo její velikost. Data z mise Plato tak pomohou získat další cenné informace o vnitřní stavbě hvězd i jejich vývoji.

Konstrukci teleskopu Plato zadala Evropská vesmírná agentura německé společnosti OHB System AG a firmám Thales Alenia Space a RUAG Space Switzerland. SAB Aerospace s firmou OHB Systém AG dlouhodobě spolupracuje a v rámci projektu Plato se podílí na vývoji a konstrukci servisního modulu.

 

Zpět nahoru