Průběh exkurze

Průběh exkurze

Úvodem je představení firmy S.A.B. Aerospace s.r.o.

Exkurze je rozdělena do čtyř částí. Celým programem provedou kolegové z našeho vývoje. Během tohoto 3 hodinového programu si vyzkoušíte jak fungují projekty ESA (Evropská vesmírná agentura) v praxi. Vstoupíte také do našich laboratoří, kde si postavíte vlastní družici.

Co zažijete:

  • Studium technické dokumentace

Účastníci rozdělení do 4 skupin po 5 lidech dostanou za úkol nastudovat projektovou dokumentaci družice ze stavebnice Merkur. Každý tým představuje výrobní firmu s vlastním jménem a dostane fiktivních 100 000 EUR. Týmy dostanou za úkol zvolit si i vnitřní strukturu (projektový manager, PA- Product Assurance, nákupčí, integrátor, technický inženýr)

 V rámci této části si každý tým připraví seznam (part list) všech potřebných součástek.

  • Nákup materiálu a součástek

Na základě vytvořeného part listu si účastníci vyberou potřebné součástky a z účtu jim bude odečtena suma kterou spotřebovali na nákup.

  • Čištění materiálu pro integraci

Družice bude v poslední části  integrována v clean roomu SAB Aerospace, proto je nezbytné všechny zakoupené součástky vyčistit. Čištění probíhá v šedých prostorách (přechodová místnost mezi běžným prostorem a cleanroomem). V této části se kontroluje dodržení časového limitu.

  • Integrace

V integrační hale  všichni účastníci musí dodržovat pravidla chování v čistých prostorách (poskytneme vám ochranné pláště, pokrývku, hlavy,nohu, popř. roušku)

Každý tým ze svých součástek následně  zkompletuje družici dle připravené projektové dokumentace.

I v této fázi se kontroluje dodržení časového limitu.

Při finálním vyhodnocení se zhrnuje dodržování časových limitů, pevnost složené družice a dodržení všech rozměrů.

Za každou neshodu je udělena týmům sankce.

.

Zpět nahoru